Nadbudowa budynku wraz z budową sali gimnastycznej przy II STO w Gdańsku

W czerwcu 2014 roku w wyniku przetargu ogłoszonego przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska zostaliśmy wybrani do realizacji zadania pn. "Nadbudowa budynku pracowni zajęć pozalekcyjnych wraz z budową sali gimnastycznej przy II Podstawowo-Gimnazjalnym Zespole Szkół Społecznych SpołecznegoTowarzystwa Oświatowego w Gdańsku".

 Zamówienie podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy: dotyczy nadbudowy i rozbudowy budynku zajęć pozalekcyjnych, wraz z przebudową przyłączy i wejścia zewnętrznego do budynku którego termin realizacji mamy do końca listopada 2014 r. Drugim etapem, jest budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, którego zakończenie planujemy na sierpień 2015 r.

Dane liczbowe:

Rozbudowywany budynek przed przebudową:

powierzchnia całkowita : 248 m2

kubatura: 768 m3

po przebudowie:

powierzchnia całkowita :509,35 m2

kubatura: 1598,35 m2

Sala gimnastyczna:

powierzchnia całkowita : 218,85 m2

kubatura: 1721,90 m2