Modernizacja ZSP nr 4 w Kwidzynie

W okresie od sierpnia 2011r. do sierpnia 2012r. wykonywaliśmy prace przy realizacji zamówienia pn. "Modernizacja obiektów ZSP Nr 4 w Kwidzynie". Zostaliśmy wyłonieni w wyniku przetargu ogłoszonego przez Powiat Kwidzyński.

Zadanie dotyczyło kompleksu budynków użyteczności publicznej - budynku głównego, w którym znajdują się pracownie przedmiotowe - sale lekcyjne i zaplecza administracyjne, połączonego łącznikiem z salą gimnastyczną. Budynek spełnia obecnie funkcję Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.

Budynek główny jest 4-kondygnacyjny (3 kondygnacje nadziemne, częściowa kondygnacja podziemna), łącznik 3-kondygnacyjny (2 kondygnacje nadziemne, 1 podziemna) natomiast sala gimnastyczna 2-kondygnacyjna (1 kondygnacja nadziemna, 1 kondygnacja podziemna).

- powierzchnia zabudowy: 1353 m2

- powierzchnia użytkowa (kondygnacje nadziemne): 2336,11 m2

- kubatura brutto: 11059,04 m3

- wys. budynku: ~12 m

Zakres wykonanych prac:

przed szkołą:

- wybudowanie szybu windy, dostawa i montaż windy zewnętrznej

- wybudowanie klatki schodowej

- wykonanie ciągu pieszego do klatki schodowej i windy

- przystosowanie furtek ogrodzeniowych w sposób nieutrudniający dostępu osobom niepełnosprawnym

parter:

- wykonanie pochylni w łączniku z salą gimnastyczną

- przekucia wejść do windy na kondygnacji

- wykonanie nowych ścian podziałowych pomieszczenia

- wykonanie kuchni zapewniającej obsługę zależną

I piętro (oddział z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym:

- wykonanie pochylni w łączniku z biblioteką

- przekucia wejść do windy i klatki schodowej na kondygnacji

- przebudowa węzłów sanitarnych w sposób zapewniający dostęp osobie niepełnosprawnej zależnie od przewidywanego typu schorzenia (niedowidząca, na wózku inwalidzkim itp.)

- wykonanie dodatkowego sanitariatu przy sali gimnastyki korekcyjnej

- wyburzenia ścian i wykonanie nowych mające na celu podział pomieszczeń na mniejsze

- wykonanie kontrastowej kolorystyki krawędzi schodów i posadzek

- wykonanie umywalek w klasach

II piętro (oddział z lekkim upośledzeniem umysłowym):

- przekucia wejść do windy i klatki schodowej na kondygnacji

- przebudowa węzłów sanitarnych w sposób zapewniający dostęp osobie niepełnosprawnej zależnie od przewidywanego typu schorzenia

- wyburzenia ścian i wykonanie nowych mające na celu podział pomieszczeń na mniejsze

- wykonanie kontrastowej kolorystyki krawędzi schodów i posadzek

- wykonanie umywalek w klasach