Centrum Zarządzania Kryzysowego w Żukowie

W październiku 2014 roku, w wyniku przetargu publicznego, zostaliśmy wybrani do realizaji robót w ramach zadania pn.: "Budowa remizy OSP i centrum zarządzania kryzysowego w Żukowie". Prace rozpoczęliśmy w listopadzie 2014r., termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wyznaczony jest na koniec lipca 2016r.

Budowany przez nas obiekt łączyć będzie trzy funkcje - Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Budynek jest dwukondygnacyjny z górującą ponad nim wieżą strażacką. Forma architektoniczna budynku jest prosta, spójna, minimalna i zarazem nowoczesna, dostosowana kolorystycznie do istniejącej zabudowy i czytelnej funkcji.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej o układzie zewnętrznych ścian konstrukcyjnych ze stropami żelbetowymi kanałowymi nad poziomem piwnicy, parteru oraz pięter, przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie na żelbetowych ławach i stopach fundamentowych pod ścianami i kominami.