Muzeum Zamkowe w Malborku - Wały Plauena

W wyniku przetargu ogłoszonego przez Muzeum Zamkowe w Malborku nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia na: "wykonanie prac budowlano - konserwatorskich na wale Plauena w ramach zadania pn. "Aktywizacja turystyczna wschodnich terenów zespołu zamkowego w Malborku" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013."

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

a) budowę placu i postoju dla autobusów z chodnikiem i schodami terenowymi z balustradami

b) budowę budynku kasowo - sanitarnego

c) budowę mostu drewnianego przed Bramą Nową

d) odbudowę Baszty Bramy Nowej

e) odbudowę Barbakanu Bramy Nowej

f) odbudowę Bastei Rycerskiej

g) odbudowę Bastei II i III

h) budowę mostu drewnianego przed Bramą Snycerską

i) odbudowę brakujących fragmentów murów obronnych przy fosie i Wale Plauena

j) konserwację zachowanych murów obronnych, Baszty, Bastei i Barbakanu

k) budowę układu instalacyjnego z przyłączami wodociągowo - kanalizacyjnymi

l) adaptację istniejącej zieleni z wycinką drzew na Wale Plauena, placu, skarpach i przy murach

m) rozbiórkę filarów dawnej kolejki wąskotorowej

n) aranżację elementów małej architektury

Prace rozpoczęliśmy na początku listopada 2011 r. Zakończenie budowy, zgodnie z umową, miało nastąpić 31 maja 2014r. Miło nam poinformować, że odbiór końcowy odbył się 25 marca, czyli ponad dwa miesiące przed terminem.