Spichlerz w Żukowie

Jedna z najciekawszych inwestycji na obiekcie zabytkowym, zrealizowana w 2018r. w niespełna 10 miesięcy. Zadanie, które wydawało się niemożliwe do wykonania, obejmujące wykonanie projektu i budowę "budynku w budynku", w którym z dawnego spichlerza pozostały jedynie mury zewnętrzne stanowiące lico nowej konstrukcji.