Brama Nizinna w Gdańsku

Inwestycja zrealizowana w 2016 roku, stanowiąca poprawę wizerunku i funkcjonalności użytkowania terenu przy obiekcie zabytkowym.

Wyeksponowano fortyfikacje bastionowe, przeprowadzono roboty konserwatorskie elewacji oraz uporządkowano przylegający teren.