Słowiński Park Narodowy

Adaptacja obiektów zabytkowych na Muzeum Latarnictwa i Ochrony Wartości Kulturowo-Przyrodniczych Wybrzerza Słowińskiego