PROJEKT REALIZOWANY W OPARCIU O DOFINANSOWANIE Z AGENCJI ROZWOJU POMORZA

 

Umowa o dofinansowanie nr:  UDA-RPPM.01.01.02-00-014/13-00 

Tytuł projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego Poddziałanie 1.1.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

Dotyczy zamówienia na zakup: Lasera włóknowego na bazie itru o mocy 20 W

Treść oferty: zapytanie.pdf